Stara mapa zboru Baptystów w Toruniu

Krótka historia zboru toruńskiego

Początki obecności baptystów w Toruniu datują się na lata 80-te XIX w. Pierwszy chrzest odbył się w 1890r. Rozwijająca się wspólnota była początkowo placówką Zboru w Inowrocławiu. Samodzielny Zbór Toruński ukonstytuował się 5 kwietnia 1901r. z liczbą 153 [dorosłych] członków. Pierwszym pastorem Zboru został Karl Burbulla.

W 1909r. Zbór wykupił nieruchomość na której już wcześniej wybudował kaplicę. Był to budynek z muru pruskiego z salą mogącą pomieścić do 600 osób. Kaplica ta służyła kościołowi aż do końca II Wojny Światowej. Mieściła się przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Kraszewskiego i Matejki.

Kościół Baptystów w Toruniu rozwijał się dynamicznie i w roku 1912 liczył już 234 członków. Zawierucha I Wojny Światowej spowodowała duże zmiany i straty w Zborze, jednak pomimo to w 1919r. liczba członków sięgnęła 300 osób. Jednak po wojnie Zbór zaczął gwałtownie się kurczyć, z powodu dużej migracji ludzi w latach dwudziestych liczba członków spadła do 73. Tak mała liczba wiernych z trudem utrzymywała budynek kościelny i nie była w stanie utrzymać samodzielnie pastora. Jeden pastor służył więc w dwóch zborach: toruńskim i grudziądzkim. Taki stan utrzymywał się do końca II Wojny Światowej. Z końcem wojny przyszła katastrofa: nieruchomość kościelna została znacjonalizowana a większość członków rozrzucona po świecie. Zbór praktycznie przestał istnieć. Garstka pozostałych na miejscu wiernych spotykała się sporadycznie na nabożeństwach domowych. W końcu w Toruniu pozostała jedna rodzina baptystyczna. Dawna kaplica, zamieniona na rekwizytornię teatru, została wyburzona przy okazji poszerzania ulicy Kraszewskiego pod koniec lat 60-tych.

Kiedy więc młody, zaledwie 26-letni pastor świeżo po studiach teologicznych, Adam Gutsche, został wysłany przez Zbór Gdański w drugiej połowie 1988r. by reaktywować kościół baptystów w Toruniu nie zastał tu już nikogo z dawnej wspólnoty baptystycznej. Zadanie wymagało dużej wiary, ale zarówno ci, którzy go wysyłali, jak i sam wysłannik byli przekonani o jego powołaniu do tej służby. Przez kilka lat sytuacja wyglądała beznadziejnie. Pomimo organizowania z rozmachem ewangelizacji, koncertów, dystrybuowania literatury i traktatów nie widać było prawie żadnych owoców. Na nabożeństwa przychodziło kilka osób. Przełom nastąpił gdy grupa młodych ludzi postanowiła przerobić z pastorem kurs listów do Galacjan i Rzymian. Kursy biblijne tak się rozwinęły, że po kilku latach brało w nich udział ponad dwadzieścia osób. W 1991r. baptyści wspólnie z Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan rozpoczęli roczny kurs teologiczny jako Toruńskie Studium Biblijne. Liczba członków powoli rosła, trzeba było wynająć salę do nabożeństw niedzielnych. Równocześnie zaczęły powstawać placówki, które trzeba było obsłużyć – pastor zaczął jeździć regularnie raz w tygodniu do Inowrocławia, potem do Włocławka i Bydgoszczy, a raz w miesiącu do Człuchowa.

Wspólnota toruńska krzepła i w rezultacie 21 stycznia 1998 roku, prawie sto lat po powstaniu pierwszego zboru baptystycznego w Toruniu, po ponad 40-letniej przerwie w jego istnieniu, Rada Kościoła znów powołała Zbór Kościoła Baptystów w Toruniu. Uwieńczeniem powrotu baptystów do Torunia był zakup w 2000r. nieruchomości przy ul. Poznańskiej 34, na której w następnych latach wybudowana została skromna kaplica i gdzie od roku 2001 odbywają się nabożeństwa.