Budynek Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu

NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE

Long text

 

Niedziela godzina 10.00

ul. Poznańska 34

87-100 Toruń

Nr rachunku bankowego:

 

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu

Konto główne: 34 1050 1979 1000 0023 2681 7554

Budowa kaplicy: 36 1050 1979 1000 0090 6952 6235

Placówka w Bydgoszczy: 54 1050 1979 1000 0024 5630 5792