Nabożeństwo 21 06 2020 Kościoła Chrześcijan Baptystów Exodus w Toruniu