Nabożeństwo 24 01 2021 Kościoła Chrześcijan Baptystów Exodus w Toruniu