Nabożeństwo 26 04 2020 Kościół Baptystów Exodus w Toruniu