Nabożeństwo 29 11 2020 Kościoła Chrześcijan Baptystów Exodus