Rysunek Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu

Cele, wartości i zasady Kościoła Baptystów w Toruniu

I. Pierwszym i nadrzędnym celem istnienia Zboru jest uwielbienie Boga przez posłuszeństwo woli Chrystusa

II. Posłuszeństwo Chrystusowi musi wyrażać się zarówno w życiu Zboru jako całości jak i w życiu każdego jego członka.

III. Jezus Chrystus wymaga od swego ludu:

1. Zwiastowania ewangelii zbawienia. Każdy członek Zboru musi pamiętać, że większość ludzi, którzy go otaczają, idzie na zatracenie, toteż posłuszeństwo Chrystusowi oznacza, że nie wolno mu uchylać się od opowiadania im ewangelii; Jednocześnie każdy zobowiązany jest brać czynny udział we wspieraniu działań Zboru na polu ewangelizacji.

2. Pobożnego życia zgodnego z prawem Chrystusowym. Każdy członek zboru obowiązany jest poznawać Biblię, modlić się oraz brać udział w nabożeństwach zborowych. Praktyczna pobożność powinna wyrażać się w uczciwości osobistej i sprawiedliwości. Pobożność prowadzi do ofiarności wobec zboru i misji.

3. Wzajemnego wspierania się w miłości. Wzajemna społeczność wyrażać się będzie w trosce o stan duchowy współbraci, w zachęcaniu i napominaniu. Oznaczać będzie pomoc praktyczną, szczególnie w trudnych chwilach życiowych. Wyrażać się będzie w gościnności: udostępnianiu domu na grupy domowe, zapraszaniu braci i sympatyków.