Zaufanie do Boga

Każdy świadomy i przeciętnie normalny człowiek kiedy patrzy na świat to jasno zauważa, że ze światem jest coś nie tak. Całe nasze życie zasadniczo poświęcamy na walkę z przeciwnościami, z głodem, zimnem, cierpieniem, złem, starością, przemocą, oszustwem, niewygodą, chorobami. Od dziecka uczymy się jak unikać zła i cierpienia, jak się przed nim zabezpieczać, całe nasze życie to jedna wielka wojna ze wszystkim co odbiera nam szczęście, radość i pokój.