Nabożeństwo 03 08 2020 KościołaChrześcijan Baptystów Exodus w Toruniu